Vergoeding MRA

Vergoeding door zorgverzekeraars
Wordt uw Easy Comfort MRA vergoed door uw zorgverzekeraar? Dat hangt af of u last heeft van snurken of slaapapneu. Hierin wordt door de zorgverzekeraar een onderscheid gemaakt.

Slaapapneu
Indien er sprake is van slaapapneu / OSAS (apneuHypopneu index : AHI=>5) wordt het Easy Comfort MRA als een van de weinige MRA's op de markt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Want in geval van slaapapneu, is wettelijk bepaald, dat het Easy Comfort MRA uit de basisverzekering wordt vergoed.

Snurken
Mocht u alleen last hebben van snurken, zijn de kosten voor u zelf. Tegenwoordig kan men thuis al een slaaponderzoek laten doen. Uw tandarts en of huisarts kan u daar meer over vertellen. Voor meer informatie lees ook "stappenplan".

Kostenbegroting
Voorafgaand aan uw onderzoek, dient u van uw behandelaar een gratis mondelinge en schriftelijke kostenbegroting te ontvangen over de totale behandeling. Met deze kostenbegroting kunt u of uw behandelaar contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of het Easy Comfort MRA in zijn geheel wordt vergoed. Indien u aan de richtlijnen beschreven in het stappenplan voldoet, krijgt u een volledige vergoeding.

Keuze van type MRA
Easy Comfort Snoring
Deze is ideaal, als blijkt, dat u alleen snurkt. Hierbij krijgt u een boven en een onder MRA. Afhankelijk van het model is het verstelbaar.

Easy Comfort OSAS
Werkt perfect als u last heeft van snurken en/ of last heeft van OSAS. U krijgt een boven en een onder MRA, die verstelbaar is. Deze wordt wel uit de basisverzekering vergoed.

Neem contact op met een van onze MRA gecertificeerde en/ of gespecialiseerde MRA tandartsen verspreid over heel Nederland.

Kosten onderzoek
Er is een kostenbegroting op te vragen bij uw behandelaar, net als extra informatie over het gebruik van het Easy Comfort MRA. Wij adviseren u om bij uw behandelaar en zorgverzekeraar te informeren naar de exacte kosten en vergoeding in uw specifieke geval.

Wanneer u alleen snurkt, worden de kosten van het onderzoek meestal gedeclareerd bij uw aanvullende tandartsverzekering. Raadpleeg daarvoor uw behandelaar of de polisvoorwaarden, die terug te vinden zijn op de website van uw zorgverzekeraar onder het kopje hulpmiddelen en/of mondzorg. In de polisvoorwaarden van een aantal zorgverzekeraars lijkt het, dat er geen vergoeding voor het MRA bestaat. Waarschijnlijk bedoelt de zorgverzekeraar, dat er bij snurken geen recht op vergoeding is. Echter bij slaapapneu heeft u, in de meeste gevallen, zeker recht op vergoeding, aangezien wettelijk is bepaald dat het Easy Comfort MRA uit de basisverzekering wordt vergoed.

De behandelaar zal bij een indicatie van slaapapneu u adviseren een slaaponderzoek te laten doen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: