Om een eerste indicatie te stellen of u alleen last heeft van snurken en/ of Obstructief SlaapApneuSyndroom (OSAS) kunt u de volgende twee testen doen. Wanneer u naar een behandelaar gaat, raadt MRAspecialist u aan om deze testen mee te nemen.

Om in enige mate te bepalen of de u last heeft van snurken dan wel OSAS, dient u de Epworth Sleepiness Scale (ESS) en het STOP-BANG formulier in te vullen (zie hierboven). Wanneer er met zekerheid vastgesteld kan worden dat het alleen om snurken gaat, kan er verder gegaan worden met het eerste onderzoek. U ontvangt van de behandelaar een informatiebrief met daarin de vervolgstappen. Let wel, in dit geval krijgt u het MRA in de meeste gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar! Indien de mogelijkheid bestaat dat u last heeft van OSAS dient u te worden doorverwezen naar een behandelaar. De behandelaar voert een slaaponderzoek uit om de mate van OSAS te bepalen.
Klik hier voor de PDF-versie
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: